CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Designer vestimentar

Profil: -
Domeniu: Industrie textilă şi pielărie
Descriere
Unități de rezultate ale invațării
Acces
Pregătire
Certificare
Carieră