CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Maistru mecanic la exploatarea, întreţinerea şi repararea utilajelor şi echipamentelor de foraj-extracţie

Profil: -
Domeniu: Minier, petrol şi gaze
Descriere
Unități de rezultate ale invațării
Acces
Pregătire
Certificare
Carieră